Σελίδες

Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013

Έπεσε και το πιο μεγάλο κάστρο.......

      

Οι λάθος κινήσεις του Συνδικαλισμού οδήγησαν στον διαχωρισμό του μεγαλύτερου Δήμου της Ελλάδας, του Δήμου Αθηναίων.
Πόσο ακόμα οι Σύλλογοι θα είναι θεατές??ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
με αριθμό 782 που αφορά έγκριση για τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος,
μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων, καθώς και τον καθορισμό
του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν για το έτος 2013
σύμφωνα με την πρόταση τους.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει σύμφωνα με τις προτάσεις των φαρμακοποιών της ευρύτερης περιοχής του
κέντρου των Αθηνών, τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής
και κλεισίματος των φαρμακείων, για το έτος 2013, εφόσον το επιθυμούν και οι ίδιοι.
Συγκεκριμένα το ωράριο λειτουργίας τους ανεξαρτήτως περιόδου έχει ως εξής:

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ         08:00 έως 17:00    

ΤΡΙΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     08:00 έως 20:00
 
ΣΑΒΒΑΤΟ      09:00 έως 17:00