Σελίδες

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014

Θέμα: Συνταγογράφηση και αποζημίωση φαρμάκων Lyrica και Forxiga

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ


Αριθμ. Πρωτ. 3123
ΠΡΟΣ
-          ΕΟΠΥΥ
       Δ/νση Φαρμάκου
       Υπόψη Προϊσταμένης
       κας Παναγιώτας Λίτσα
       Κοινοποίηση:
-          ΗΔΙΚΑ

Θέμα: Συνταγογράφηση και αποζημίωση φαρμάκων Lyrica και Forxiga
Σχετικά: 1. Έγγραφό σας με αριθμ. πρωτ. ΔΒ4Α/Γ99/1961
               2. Έγγραφό σας με αριθμ. πρωτ. ΔΒ4Α/Γ99/1963

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας για την αποζημίωση και την χορήγηση των φαρμάκων Lyrica και Forxiga αναφέρουμε  τα εξής:
Όπως γνωρίζετε η ευθύνη για  την συνταγογράφηση των φαρμάκων με βάση τις εγκεκριμένες ενδείξεις βαρύνει τον  ιατρό.
Το  φαρμακείο δεν έχει την παραμικρή υποχρέωση να ελέγχει τις ενδείξεις που αποζημιώνει ο Οργανισμός και ως εκ τούτου αυτό που  απαιτείται, αντί των επανειλημμένων οδηγιών σας περί κωδικών ATC και περί εγκεκριμένων ενδείξεων, είναι η άμεση ενσωμάτωση αυτών των οδηγιών στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφηση και δη στο API φαρμακείων, έτσι ώστε η όποια μη εγκεκριμένη ένδειξη, να μπλοκάρεται στην συνταγογράφηση και όχι στην εκτέλεση των συνταγών με ενδεχόμενο το φαρμακείο να ρισκάρει την αποζημίωση των φαρμάκων αυτών.

Με εκτίμηση
           
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ